Ham Maddelerimiz

1-4 Bütandiol

1-4 BÜTANDİOL FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

CAS NO : 110-63-4
EC NO : 203-786-5
Görünüş : 20 °C nin altında beyaz renkli katı, 20 °C nin üstünde sıvı berrak ve renksizdir
Koku : Çok az veya kokusuzdur
Koku Eşiği : Veri yok
pH : ~ 7
Kaynama noktası/kaynama aralığı : ~ 228 ° C @ 760 mm Hg
Donma Noktası / Erime Noktası : 20.1 ° C
Parlama Noktası : > 149 ° C (kapalı kap)
Otomatik tutuşma : ~ 356 ° C
Yanıcılık : OSHA / NFPA Class IIIB yanıcı sıvı olarak sınıflandırılmıştır.
Tutuşma Alt Limiti : Veri yok
Tutuşma Üst Limiti : Veri yok
Patlayıcı Özellikler : Veriyok
Oksitleyici Özellikler : Veriyok
Buhar Basıncı : <1 mmHg 20°C'de
Buharlaşma Hızı : Veri yok
Bağıl Yoğunluk : ~ 1 (Su = 1.0 (4°C de )
Bağıl Buhar Yoğunluğu : ~ 3.2 @ 15 - 20 ° C (Hava = 1.0)
Viskozite : 71.5 mPa.s @ 25 ° C
Suda Çözünürlük : Tamamen (Tüm oranlarda)
Dağılma Katsayısı (Kow) : Log Kow = 0.5
Ambalaj şekli : 200 kg lık varillerde 

 

©2017 - Gentaş Kimya. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi